Aloin aikani kuluksi tutkia, millainen virkakoneisto on kussakin Suomen ministeriössä. Tässä kun odottelen tietoja hallituksen tulevasta kokoonpanosta, ja ketkä kansanedustajat tulevat työskentelemään eri valiokunnissa.

Tutkimiseni tuloksesta olen aika järkyttynyt. Tiesin että virkamiehiä on paljon, mutta en olisi uskonut millaisia mammuttikoneistoja ministeriöt todellisuudessa ovat. Seuraavat luvut olen nopeasti kerännyt eri ministeriöiden omilta verkkosivuilta, heidän esittämässään muodossa. Ne eivät siis välttämättä ole vertailukelpoisessa muodossa eri ministeriöiden kesken.

Jos aloitamme 'pääministeriöstä' eli Valtioneuvoston kansliasta (VNK). Valtioneuvoston kanslia on valtioneuvoston kolmanneksi suurin ministeriö. Siellä työskentelee noin 550 henkilöä erilaisissa asiantuntija- ja palvelutehtävissä.

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarviomäärärahat vuonna 2015 ovat 186,5 miljoonaa euroa. Puoluetoiminnan tukemiseen käytetään 32 miljoonaa euroa.

Sitten Ulkoasiainministeriö (UM). Henkilöstöä Suomessa 998. Kokonaisbudjetti 1 363 miljoonaa euroa, josta toimintamenot 200,6 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyö 926,2 miljoonaa euroa. Kriisinhallinta 80,2 miljoonaa euroa.

Oikeusministeriö (OM). Henkilöstömäärä: 277 (mukana harjoittelijat). Naisia: 191 (69 %), miehiä: 86 (31 %) Oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstömäärä on oman raportointijärjestelmän mukaan 9 584 (mukana luvussa kaikki harjoittelijat, joita yhteensä 11 henkilöä) .

- Tuomioistuinlaitos: 3 307 henkilöä, 34,5 %

- Rangaistusten täytäntöönpano: 2884 henkilöä, 30,1 %

- Ulosottolaitos ja Konkurssiasiamiehen toimisto: 1 323 henkilöä, 13,8 %

- Oikeusapu ja Kuluttajariitalautakunta: 1 037 henkilöä, 10,8 %

- Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat erillisvirastot: 472 henkilöä, 4,9 %

- Syyttäjälaitos: 561 henkilöä, 5,9%

Ministeriön hallinnonalan määrärahat vuonna 2015 ovat 899 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että oikeusministeriö on budjetiltaan kolmanneksi pienin ministeriö.

Sitten Sisäministeriö (SM), se Päivi Räsäsen (ent.) valtakunta. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaishenkilömäärä on vuoden 2014 talousarvion mukaan 14 966 henkilötyövuotta (2013 tilinpäätös: 15 277 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 300 ja Rajavartiolaitos noin 2 700 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 264 miljoonaa euroa.

Puolustusministeriö (PLM). Puolustusministeriössä työskentelee noin 145 henkilöä. Luku sisältää noin 20 sotilasvirkaa. Puolustusministeriön sisäinen johtamistapa on samanlainen kuin minkä tahansa siviiliviraston.

Palkattua henkilöstöä puolustushallinnossa (puolustusministeriö, puolustusvoimat ja puolustushallinnon rakennuslaitos) on noin 15 500.

Puolustusmenojen_jakautuminen.jpg

 

Puolbudjetin_osuus_valtion_budjettitalou

Valtiovarainministeriö (VM). Ministeriössä työskentelee noin 380 henkilöä.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa. Muita hallinnonalan virastoja ovat aluehallintovirastot, maistraatit, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Valtiokonttori, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

VM:n menot vuonna 2015 ovat noin 17 miljardia euroa.

menot_hallinnonaloittain.jpg

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta vuonna 2014 on noin 6,6 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomen vanhimpia ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809 keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimituskuntana. Kirkollistoimituskunnan ensimmäinen virkamies oli Henrik Reinhold Bäck. Koko hallinnonalan henkilöstön määrää en löytänyt selatessani ministeriön sivuja.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Henkilökuntaa ministeriössä on noin 300 ja koko hallinnonalalla 5 100. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,8 mrd euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Liikenne- ja viestintäministeriössä on noin 170 työntekijää. Ministeriössä on kolme osastoa: liikennepolitiikan osasto, viestintäpolitiikan osasto ja yleinen osasto. Hallinnonalalle on budjetoitu 2,9 miljardia euroa.

Mielenkiintoisia rahasummia löytyy taulukosta julkaisussa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=3759139&name=DLFE-26394.pdf&title=Liikenne-%20ja%20viestintäministeriön%20hallinnonalan%20tulostavoitteet%20vuodelle%202015

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan eli TEM-konserniin kuuluu seitsemän virastoa, kolme yhtiötä, useita valtionapuyhteisöjä ja rahastoja sekä 15 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 12 000.

TEM_lohkoittain.jpg

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Budjetissa 12,8 miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa STM:n palveluksessa oli 448 henkilöä. Tällä hetkellä STM:n palveluksessa on noin 400 henkilöä. Henkilöstöstämme naisia on lähes kolme neljäsosaa.

Ympäristöministeriö (YM). Kokonaishenkilötyövuosien määrä ympäristöministeriön hallinnonalalla on vuonna 2014 Metsähallituksen luontopalvelujen henkilöstö mukaan lukien noin 1 320 henkilötyövuotta. Vuodelle 2015 kehysehdotus 286,9 miljoonaa euroa.

* * *  Tämän tiedon valossa alan ymmärtää, miksi mummojen ja työttömien sekä päiväkotilasten rahat on tarpeen kerätä hallinnon käyttöön.